ACT

Acceptance and Commitment Therapy / Training (ACT), is een psychologische methode die gericht is op gedragsverandering. In essentie gaat het om het ontwikkelen van Psychologische Flexibiliteit. Dit betekent dat je flexibel om kunt gaan met situaties, gedachten en gevoelens ( ook als ze moeilijk of pijnlijk zijn) en tegelijkertijd betekenisvolle keuzes in je leven kunt maken. Praktisch houdt dit in: verbinding hebben met je waarden, dat doen wat ertoe doet en daarbij een accepterende houding hebben ten aan zien van lastige gedachten en gevoelens. Je bent bereid ruimte te geven aan lastige gedachten en gevoelen, zonder ermee in gevecht te raken. Hoe beter je dit proces herkent en jezelf kunt openstellen voor je ervaringen, hoe groter je vermogen om te werken aan de kwaliteit van je leven. ACT is een procesgerichte benadering: interventies zijn niet zozeer gericht op controle en oplossing van lastige gedachten en gevoelens, maar op de manier van omgaan ermee.